Tavaf’ın 1. şavtında okunacak dua:
Şanı yüce olan, her türlü noksanlıktan uzak olan
Allah’ı tesbih ederim. Her türlü hamd Allah’a mahsustur.
Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür.
Azamet sahibi Allah’tan başka kuvvet sahibi
yoktur. Allah’ın da salat ve selam ettiği Allah’ın
Rasulü Muhammed’in üzerine salat ve selam olsun.
Ey Allah’ım! Sana, iman ederek, Kitabını tasdik
ederek, ahdini tutarak, Senin Nebi’n ve sevgilin
olan Muhammed’e (s.a.v) uyarak geldim. Ey Allah’ım,
ben, afv ve afiyetler istiyorum, dinde olsun,
dünya ve ahirette olsun daima afiyetler istiyorum.
Cennetine kavuşmak.

 

Tavaf’ın 2. şavtında okunacak dua:
“Ey Allahım! Bu ev, senin evindir. Güvenlik
ise sadece senden gelen güvenliktir. Kul, senin
kulundur. Ben de senin kulunum. Senin kulunun
çocuğuyum. Burası, cehennemden sana sığınanların
yeridir. Ey Allah’ım! Bize imanı sevdir
onu kalbinize süsle. Bizi, kürfürden. fısıktan ve
isyandan tiksindir. Bizi doğruya erenlerden eyle.
Ey Allahım! Bizi. kullarını yeniden dirilteceğin
günün azabından koru. Cennetine hesabsız girenlerden
eyle.”

Tavaf’ın 3. şavtında okunacak dua:
“Ey Allahım! Ben, şekten, şirkten, ayrılıktan,
iki yüzlülükten, kötü ahlaktan, kötü görünüşten,
malıma, aileme ve evlatlarıma çirkin bir dönüşten
sana sığınırım. Ey Allah’ım! Hiç şüphesiz senin
rızanı, Cennetini istiyorum. Senin gazabından
ve Cehennemden yine sana sığınırım. Ey Allah’ım!
Kabir fitnesinden de sana sığınırım, ölümün
ve hyatın fitnesinden de sana sığınırım.”

Tavaf’ın 4. şavtında okunacak dua:
“Ey Allah’ım! Bunu kabul edilmiş bir umre
kıl. Çalışmalarımı şükretmeye değer çalışmalardan,
günahlarımı affedilmiş günahlardan,
amellerimi de salih ve makbul amellerden eyle.
Ey kalplerde olanları bilen Allah’ım! Beni karanlıklardan
aydınlığa çıkar. Ey Allah’ım! Ben senin
rahmetini kazandıracak şeyleri, mağfiretini kazandıracak
çalışmaları, her türlü günahlardan,
kötülüklerden kurtuluşu, her türlü iyilikte zenginliği,
cennete kavuşmayı, ama cehennemden
kurtulmayı istiyorum. Beni rızıklandırdığın şeylere
kanaat etmeyi, bunlardan bana verdiklerini
bereketli kılmanı, benim bilmediğim, ama, senin
bildiğin iyilikleri de bana ver.”

Tavaf’ın 5. şavtında okunacak dua:
Ey Allah’ım! Beni, senin gölgenden başka hiçbir
gölgenin olmadığı ve senden başka hiçbir şeyin baki
olmadığı günde, senin arşının gölgesinde gölgelendir.
Beni, senin peygamberin olan Muhammed’in
(s.a.v) havuzundan bir daha hiç susamayacak şekilde
sula. Ey Allah’ım! Ben, senden, senin peygamberin
Muhammed (s.a.v) hangi hayırları istemişse onları
istiyorum. Ve senin peygamberin Muhammed
(s.a.v), hangi şeyden sana sığınmış ise onlardan ben
de sana sığınıyorum. Ey Allah’ım! Ben senden cenneti
istiyorum. Cennet nimetlerini istiyorum. Cennete
yaklaştıracak, söz, fiil veya amelleri diliyorum.

Tavaf’ın 6. şavtında okunacak dua:
Ey Allah’ım! Biliyorum, senin benim üzerimde
pek çok hakkın bulunuyor. Yine senin yarattıklarınla
benim aramda da haklar var. Ey Allah’ım!
Senin, benim üzerimde olan haklarını affeyle. Yarattıklarına
ait olanların yükünü üzerimden kaldır.
Helal olan nimetlerinle bana boluk ver ve haramından
sakındır. Ey mağfireti bol olan Allah’ım!
Sana itaat edip, sana isyan etmekten, senin lütfuna
kavuşup, senden başkasına muhtaç olmaktan
beni kurtar. Ey Allah’ım! Şu evin gerçekten de çok
azametlidir. Sen de çok şereflisin. Ve sen ey Allah’ım!
Halimsin, Kerimsin, Azim’sin. Beni affeyle, çünkü
sen, affetmeyi seversin.

Tavaf’ın 7. şavtında okunacak dua:
Ey Allah’ım! Ben senden kamil bir iman, sadık
bir bilgi, geniş bir rızık, huşulu, titreyen, ürperen,
korkan bir kalp, zakir bir dil, temiz ve helal
kazanç, samimi bir tevbe ve ölümden önce tevbe
istiyorum. Ölüm anında kolaylık, ölümden
sonra mağfiret ve rahmet ile hesap anında af,
Cennetine varmak ve Cehennemden kurtulmak
istiyorum. Çünkü senin rahmetin çok geniştir, ey
aziz ve çok bağışlayıcı olan Allah’ım! Rabbim,
benim ilmimi artır ve beni salihlerden eyle.

 

Rükn-ü Yemani’ye gelince de:
“Ey Rabbimiz! Dünyada da ahirette de bize
iyilikleri ver. Ey Aziz, ey bağışlaması bol olan
Alemlerin Rabbi! Cehennem ateşinden bizi koru.
İyilerle birlikte bizi Cennetine kabul buyur,” duası
okunur. Hacer-ül Esved’in yanına gelince Hacer-ül
Esved tekrar selamlanır ve 6. şavta başlanır.