Ara
Paris 06 95 84 42 81 | Lyon 07 83 41 11 93 | Alpes 06 70 59 49 17 | Doğu 06 52 93 07 92 | Güneybatı 07 81 35 15 11 | Güney 06 20 55 00 18

Kabe tavaf edildikten sonra Sa’y yapılacaktır. Sa’y, Safa Tepesi’nden başlar ve Merve Tepesi’nde biter. Safa Tepesi’nden Merve Tepesi’ne 4, Merve Tepesi’nden Safa Tepesi’ne 3 şavt vardır. Sa’y, Safa’dan başlar ve 7 şavt sonra Merve’de sona erer. Sa’y esnasında yeşil direkler arasında “Hervele” yapılır. Yani, güçlü olduğunu gösterecek şekilde vakarlı ve çalımlı bir şekilde biraz hızlanarak geçilir.
Sa’y için Safa Tepesi’ne gelinerek, buradan Kabe aynen Hacer’ül Esved’in selamlanması gibi eller omuz hizasına gelecek şekilde selamlanır. Kabe’ye dönülerek şu dua yapılır.

Allah’ın ve O’nun Resulünün başladığı gibi başlıyorum. Şüphesiz Safa ve Merve Allah’ın işaretlerindendir. Kim Kabe’yi Hac veya Umre niyeti ile ziyaret ederse, bu iki tepeyi tavaf etmesinde bir sakınca yoktur. Kim bir iyiliğe başkası zorlamadan sarılır ve onu kendiliğinden yaparsa, hiç şüpheniz bulunmasın ki, Allah iyiliklerin karşılığını veren ve her şeyi gerçekten de hakkıyla bilendir.

Sa’ya başlamadan önce şu dua yapılarak sa’y yapmaya niyet edilir:
Ey Allah’ım! Safa ve Merve arasında, yedi şavt yapmak üzere, senin rızan için umre sa’yı yapmak istiyorum. Onu bana kolay kıl ve benden kabul buyur.

Safa Tepesi’nden Kabe’ye doğru selam verilerek:
Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür ve çünkü her türlü hamd O’na yapılır, diye tekbir getirilerek sa’y’a başlanır.