Tavaf, bir şeyin etrafında dönmek anlamında olup, Hacer-i Esved’in hizasından başlayarak Ka’be’nin etrafında yedi defa dönmektir. Bu dönüşlerin herbirine “şavt” denir. Tavafın Kabe etrafında yapılacağını “… ve Beyt-i Atik-i (Kabe’yi) tavaf etsinler.“ ifadelerini içeren ayetten anlamaktayız. Umre tavafı bütün mezhepler tarafından farz olarak kabul edilir. Umre tavafının vakti ihrama girilmesinden sonra başlar ve son vakit sınırı yoktur. Yani Umre için ihramda iken herhangi bir zamanda tavaf yapılabilir.

Tavafın Geçerli Olmasının Şartları:
Niyet. Tavafın geçerli olması için niyet şarttır.

Tavafı belirli vakitte yapmak. Umrenin tavafı ihrama girdikten sonra yapılır.

Tavafı, Mescid-i Haram’ın içinde, Kabe’nin etrafında yapmak. Mescid-i Haram’ın içinde Kabe etrafında, tavaf yapılan metaf alanında, mescidin kapalı kısımlarında ve herhangi bir katında yapılabilir.

Tavafın en az dört şavtını yapmak. Tavafın ilk dört şavtı farz, tavafı yedi şavta tamamlamak vaciptir. Diğer üç mezhepte yedi şavtın hepsi rükündür. Bir şavtın dahi eksik olması tavafı geçerli kılmaz, tamamlanmalıdır.
Tavafın Vacipleri:
Abdestli olunması,
Tavafı avret mahalli örtülü olarak yapmak,
Teyamün, yani kabeyi sol tarafına almak,
Tavafa Hacer’ül-Esved veya hizasından başlamak,
Tavafı (gücü yetenlerin) yürüyerek yapmak,
Tavafı hatim (Hicr-i İsmail) dışından yapmak,
Tavafı yedi şavta tamamlamak,
Tavaf namazı kılmak.
Tavafın Sünnetleri:
Necasetten taharet,
Tavafa başlarken Hacer’ül-Esved hizasına, Rükn-ül Yemani yönünden gelmek,
Tavafa başlarken ve her şavtın sonunda Hacer’ül-Esved’i selamlamak, (İstilam etmek.)
Arkasından sa’y yapılacak olan tavafların ilk üç şavtında erkeklerin remel yapması,
Remel yapılması gereken tavaflarda erkeklerin iztibâ yapması,
Muvalat yani tavafın bütün şavtlarını peşpeşe yapmak,
Erkeklerin mümkün olduğunca Kabe’ye yakın, kadınların ise sıkışmayacak kadar uzaktan tavaf etmeleri,
Tavaf esnasında dua etmek,
Tavafı huşu ile yapmak,
Tavaftan sonra zemzem içmek.
Remel: Erkeklerin tavafın ilk üç şavtında heybetli yürümeleridir.

İztibâ: Tavafta ihramlıyken sağ omuzları ilk üç şavtta açık bulundurmaktır.

 

Umre Yolcusu Tavaftan Ne Anlamalı?
Tavaf, bir şeyin etrafında dönmek demektir. Evrenin en küçük maddesi olan atomdan, en büyük galaksiler dahi tavaf halindedir. Her şey Yaratanına ibadet etmektedir. Sen de kendini bu ulvi akışa bırakırsın, bir damla iken derya olursun. Tavafa Kabe sol tarafa alınarak başlanır. Yani, insanın kalbi ile Beytullah yanyana gelmiş olur. Yani, yüreğini Beytullah’a vermiş olursun. Kalbini Beytullah ile inşa etmenin gayretiyle tavaf edersin. Çünkü Kabe Allah’ın evi, kalp de O’nun
nazargahıdır…

Tam yedi defa dönmelisin. Hatırla, 7 sayısı sonsuzluğu, sürekliliği ifade eder. Hani muhabbet “müebbet” idi, işte sırrı bu. Yedi defa dönüyorsun. Yani, Yaratanına kulluğunun sonsuz ve sürekli olduğunun sözünü veriyorsun. Ve bu kulluğu aşkla yapıyorsun, öyle bir aşk ki, sonsuz ve süreklidir.