Kabe’yi çevreleyen ve ibadet için kullanılan alana Mescid-i Haram denir. Kabe’nin merkezde olduğu Mescid-i Haram yeryüzünün ilk mescididir. Mescid-i Haram çevresinde ilk değişiklikler Hz. Ömer döneminde gerçekleşmiştir. Bu dönemde alan genişletilerek etrafı da duvarla çevrildi. Hz. Osman döneminde mescidin alanı, Abbasiler döneminde de Metaf Alanı genişletilerek, etrafına da revaklar inşa edildi. Osmanlılar döneminde Abbasi revaklarının üzerine soğan kubbeler inşa edilerek, çeşitli yerleri de hüsn-i hatlarla süslendi. Birçok değişiklik de Osmanlılar döneminde icra edildi. 1993’te yapılan genişletme çalışmalarında Mescid-i Haram iki kat olarak inşa edildi. Avlunun da dahil edilmesiyle mescidin alanı 400.000 m2’ye ulaşmış olup, bir milyon kişi aynı anda namaz kılabilmektedir.

Peygamber Efendimiz:
“Mescidi-i Haram, Mescid-i Aksa ve benim şu mescidim (Mescid-i Nebi)’den başka hiçbir mescit için (namaz kılmak, ibadet etmek maksadıyla) yolculuk yapmak uygun olmaz.” 23 buyurmuştur, Mescid-i Haram’ın ziyaret edilmesi ve değeri Peygamberimizin ifadelerinde de açıkça görülmektedir ki, Mekke’de olduğu süre içinde namazların Mescid-i Haram’da kılınmasına 86 özen gösterilmelidir.