Peygamberimizin dünyaya geldiği ev, dedesi tarafından babası Abdullah’a, Ondan’da Peygamberimize kalmıştır. Peygamberimiz Mekke’yi fethettiğinde, Mekke’de bu evde kalmamıştır. Bu ev şimdilerde Mekke Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır.

Ebukubeys
Kabe’nin 100 m. doğusundaki dağdır. Bu dağda birçok olay meydana gelmiştir. Hz. Adem’in ilk ateş parçasını bu dağdan aldığı, Nuh tufanından sonra Hacer’ül-Esved’ın bu dağda saklı kaldığı, Hz. İbrahim’in bu dağdan insanları hacca davet ettiği, (Hac 22/27), Kamer Suresi’nde geçen Peygamberimizin ayı parmağı ile ikiye bölme mucizesinin (İnşikakü’l–Kamer) Ebukubeys Dağı’nda gerçekleştiği rivayetler arasında geçmektedir.

Darulerkam
Dar’ul Erkam Hz. Peygamber’in (s.a.v.), nübüvvetin ilk yıllarında İslam’ı tebliğ etmek için, karargah olarak kullandığı Erkam b. Ebul-Erkam’ın evi Safa Tepesi’nin eteğinde idi. Merve Tepesi’ne doğru 10 m. kadar Safa Tepesi’nin ilerisindeydi. Mescidin genişletilmesi çalışmalarında Mescid-i Haram’a dahil edildi. Kırkıncı
Müslüman olan Hz. Ömer’e (ra) kadar ilk Müslümanların birçoğu bu evde Müslüman olmuştur. Erkam b. Ebul-Erkam bu evi Peygamberimize tebliğ için açtığında 16 yaşında, ideal sahibi bir gençti.