Ara
Paris 06 95 84 42 81 | Lyon 07 83 41 11 93 | Alpes 06 70 59 49 17 | Doğu 06 52 93 07 92 | Güneybatı 07 81 35 15 11 | Güney 06 20 55 00 18

Peygamberimizin dünyaya geldiği ev, dedesi tarafından babası Abdullah’a, Ondan’da Peygamberimize kalmıştır. Peygamberimiz Mekke’yi fethettiğinde, Mekke’de bu evde kalmamıştır. Bu ev şimdilerde Mekke Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır.

Ebukubeys
Kabe’nin 100 m. doğusundaki dağdır. Bu dağda birçok olay meydana gelmiştir. Hz. Adem’in ilk ateş parçasını bu dağdan aldığı, Nuh tufanından sonra Hacer’ül-Esved’ın bu dağda saklı kaldığı, Hz. İbrahim’in bu dağdan insanları hacca davet ettiği, (Hac 22/27), Kamer Suresi’nde geçen Peygamberimizin ayı parmağı ile ikiye bölme mucizesinin (İnşikakü’l–Kamer) Ebukubeys Dağı’nda gerçekleştiği rivayetler arasında geçmektedir.

Darulerkam
Dar’ul Erkam Hz. Peygamber’in (s.a.v.), nübüvvetin ilk yıllarında İslam’ı tebliğ etmek için, karargah olarak kullandığı Erkam b. Ebul-Erkam’ın evi Safa Tepesi’nin eteğinde idi. Merve Tepesi’ne doğru 10 m. kadar Safa Tepesi’nin ilerisindeydi. Mescidin genişletilmesi çalışmalarında Mescid-i Haram’a dahil edildi. Kırkıncı
Müslüman olan Hz. Ömer’e (ra) kadar ilk Müslümanların birçoğu bu evde Müslüman olmuştur. Erkam b. Ebul-Erkam bu evi Peygamberimize tebliğ için açtığında 16 yaşında, ideal sahibi bir gençti.