Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’yi şereflendirdiğinde, herkes kendi evine misafir olsun istiyordu. O ise devesinin salıverilmesini, onun çöktüğü yere en yakın evde konaklayacağını söyledi. Devesi Kusva Ebu Eyyüb El-Ensari’nin (ra) evinin önünde çöktü. Devenin çöktüğü yer ise Sehl ve Suheyl adında iki yetimin arazisi idi. Buranın zemini düzelttikten sonra Mescidin temelleri atıldı. İlk bina, taş temel üzerine tek sıra kerpiçten, bir adam boyu kadar yükseklikteki çevre duvarı ile kuşatılarak, üstü açı bir biçimde 60×70 arşınlık bir alana (1022m2) inşa edildi. Bu ilk mescidin kıblesi Kudüs’e dönüktü. Mescidin doğu tarafına Hz. Aişe ve Hz. Sevde için iki oda yapıldı.

Daha sonra oda sayısı dokuza kadar çıktı. Kıble Kudüs’ten Kabe’ye çevrilince güneyde bulunan mescidin kapısı kapatıralak kuzey duvarında yeni bir kapı açıldı. 628 yılında mescit bir kez daha genişletildi. Mescidin alanı 2433 m2.’ ye ulaştı. Kıble tarafının üzeri örtüldü. Mescidin arka kısmı da Suffe Ehli’nin (Ashab-ı Suffe) barındığı yer oldu. Mescid-i Nebevi Hz. Ebubekir (ra) döneminde bir değişikliğe uğramadı. Hz. Ömer (ra) ve Hz. Osman (ra) döneminde genişletilmeler yapıldı. Ömer b. Abdulaziz döneminde minare ve mihrab eklendi. Abbasi, Memlüklüler ve Osmanlılar döneminde önemli değişiklikler yapılıp II. Mahmut zamanında Hücre-i Saadet üzerine yeni bir Kubbe yapıldı. Üzeri kurşunla kaplanarak yeşile boyandı.

Ayrıca Abdulmecid döneminde mescidin büyüklüğü 10.939 m2.’ye ulaştı. Kubbeler, duvarlar, kapılar, sütunlar ayet ve hadisler yazılarak süslendi. En büyük genişletme faaliyeti 1984-1994 yıllarında gerçekleşti. Mescit alanı 98.326 m2.’ye ulaştı. Mescitin damında da namaz kılınacak alan oluşturularak toplam 165.326 m2.’ye ulaşmış oldu. Mescid-i Nebevi şu an avlu alanıyla birlikte 650 bin kişinin namaz kılabildiği bir büyüklükte olup, toplam alanı ise 200.327m2. oldu. Mescid-i Nebevi’nin on adet minaresi olup, 6 tanesi Suud döneminde yapılmıştır. Her minare 104 m. yüksekliktedir. Mescidin 170 kubbesi olup, sonradan 27 tane de elektirikle çalışan, hareketli ve süslü kubbeler yapılmıştır. Bahçe duvarının uzunluğu 2.270 m’dir. Bahçe bodrumunda 2 katlı otopark ve abedesthane bulunmaktadır.