Medine-i Münevvere’ye girerken edeple, Peygamberimiz’e (s.a.v.) salavat-i şerife getirilerek girilir. Kuran-i Kerim’de: “Şüphesiz ki, Allah ve Melekleri o Peygambere çok salat ederler. Ey İman edenler! Siz de ona salat edin, tam bir teslimiyetle selam verin.” buyrulduğu gibi, çokça salavatlar getirilmelidir. Ziyaretçi otele yerleştiğinde, abdestini alır, güzel kokular sürünür, vakar ve sükunetle Mescide gider. Mescid-i Nebevi’yi gördüğünde tevhid okunur.

Allah’dan başka İlah yoktur. Hz. Muhammed O’nun Rasulüdür. Allah en büyüktür.

Sağ ayakla mescide girilir. İki rekat Tahiyyat’ül Mescid namazı kılınır. İmkan varsa Ravza-ı Şerif’te olması faziletlidir. Peygamberimizin (s.a.v.) huzuruna, sesi yükseltmeksizin, edep ve vakarla, O’na salat ve selam getirilerek ilerlenir. Şunu da unutmamalısın ki, Peygamberimiz (s.a.v.): “Bir kimse bana selam verince, Allah bana ruhumu ide eder, ben de o kimsenin selamını alır, ona karşılık veririm” buyurmaktadır. “Sakın terk-i edepten, Kuy-i Mahbub-i hudadır bu. Nazargah-ı ilahidir, Makamı Mustafa’dır bu.” Nabi
Sakın edep dışı davranıştan, Burası Allah’ın sevgili kulunun bulunduğu yerdir. Allah’ın rahmet nazarıyla baktığı, Hz. Mustafa’nın makamıdır bu yer. Efendimizin kabrinin önüne gelinir ve:

Ey Allah’ın Rasulu, Allah’ın selamı, rahmeti ve Yine O’nun bereketi sana olsun. Allahım! Muhammed’e ve O’nun ehline salat et. İnşaallah biz de size kavuşacağız. Allah’tan size ve bize afiyet isteriz.

Kendisi vasıtasıyla Rasulullah’a selam gönderilmiş ise; Ya Rasulullah! Filanca kişinin sana selamı var, Allah katına kendisi için şefaatçi olmanı istiyor. Ona ve bütün müslümanlara şefaat eyle” diye selam iletilir. Peygamberimize (s.a.v.) sağlığında nasıl saygı göstermek gerekiyorsa, vefatından sonra da O’na karşı aynı saygıyı taşımak gerekir.

Kabr-i Şerif’i önünde yüksek sesle konuşmamalı, duvara el yüz sürmemeli, başkasını da rahatsız etmemelidir, Peygamberimizden (s.a.v.) birşey istenmez. Ne istenecekse Allah’dan istenmelidir. Dua edilecekse Peygamberimizin kabrine doğru ve ondan değil, Kabe’ye dönerek, Allah’tan (c.c.) istenmelidir. Böylece selam verildikten sonra, bir metre kadar sağ tarafta Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) kabri bulunmaktadır. Buraya gelince de Hz. Ebu Bekir selamlanır:

Selam sana ey Allah’ın Rasulü’nün halifesi. Ey Ebu Bekir, Allah’ın selamı, rahmeti ve yine O’nun bereketi sana olsun. Biz de şüphesiz size kavuşanlardan olacağız. Hem kendimize ve hem de size Allah’tan afiyet dileriz.

Buradan yine 1 metre kadar sağ da Hz. Ömer’in (r.a.) kabri bulunur. Orada da Hz. Ömer selamlanır:

Selam sana ey Mü’minlerin Emiri. Ey Ömer ibn Hattab, Allah’ın selamı, rahmeti ve yine O’nun bereketi sana olsun. Biz de şüphesiz size kavuşanlardan olacağız. Hem kendimize ve hem de size Allah’tan afiyet dileriz.

Medine’de Kalınan Sürenin Değerlendirilmesi
Medine’de, Peygamberimiz’in (s.a.v.) örnek hayatı düşünülerek, O’nun hatırası yaşanmaya çalışılır. Vahyin indiği bu yerlerde, Kainatın Efendisinin de bulunmuş olduğu düşünülür. Mümkün mertebe beş vakit namaz Mescid-i Nebevi’de kılınmaya çalışılır. Medine’de oruç tutmaya, tasaddukta bulunmaya gayret edilir. Medine’deki mübarek mekanlar ziyaret edilir. Her fırsatta Efendimize Salavat-ı Şerifler getirilir. Ravza-ı Mutahhara’da bulunmaya ve namazları burada kılmaya gayret edilir. Tabi ki, izdihama yer vermeden ve başkalarının da burada namaz kılma isteklerinin olduğu da düşünülerek bilinçli hareket edilir.

Peygamberimiz bir hadislerinde: “Benim şu mescidimde kılınan bir vakit namaz, Mescid-i Haram dışındaki diğer mescitlerde kılınacak bin vakit namaza denktir.” buyurduğuna göre Mescid-i Nebevi’de bol bol namaz kılmanın gayretinde olunmalıdır. Medine’den ayrılma vakti gelen ziyaretçi, Mescid-i Nebevi’de iki rekat namaz kılar, dualarda bulunur. Peygamberimizin kabrine veda ziyareti yapılarak yukarıda geçen dualar okunur. Arzu eden başka dualar da yapabilir.

Mescitten ayrılırken ise: Allah’ım, Rasulunun haremine yaptığım bu ziyareti son ziyaretim kılma. Mekke ve Medine haremlerine yeniden kolaylıkla gelmemi sağla. Dünya ve ahirette afiyette olmayı ve bağışlanmayı bana nasıp et ve bizi ailelerimize güvenlik içinde ve bol kazançlı kimseler olarak döndür, diye dua edilir.

Başka başka dualar da yapılabilir.
Ey Bad-ı Saba, uğrarsa yolun semti harameyne Tazimmi arzeyle, Rasulus-Sekaleyne. Şahidim arzu semadır, bütün ecram ile Aşıkım sıdk ile ben, Hazreti Şah-ı Rasule Yansa da kalbim bu hasret ile Takatı yok dilimin, halimi takrire bile Ey Bad-ı Saba, uğrarsa yolun semti harameyne Selamını arzeyle Rasulus-Sekaleyne.

Açıklaması:
Ey gün doğusundan esen rüzgar yolun düşerse mekke ve Medine’ye, İnsanların ve cinlerin Peygamberine saygımı arzeyle Yer ve gök herşeyi ile şahimdimdir ki, ben samimi olarak Ben Peygamberlerin şahı Hz. Muhammed’e aşıkım. Kalbim bu hasret ile yansa da halimi anlatmaya gücüm yoktur. Ey Gün doğusundan esen rüzgar, yolun düserse Mekke ve Medine’ye, İnsanların ve cinlerin peygamberine selamımı arzeyle.