Hacc, biz Müslümanların hayatının en önemli başlangıcıdır. İhlası kuşanma ve ömür boyu Allah’ı zikretme şuuruyla yaşama gibi çok büyük hasletleri edinme imkânları sunan bu mübarek yolculuk, Müminin, hem kendi iç dünyasına, hem de hayatın merkezine gerçekleştirdiği bir seferdir.

Hacc-Umre ve Seyahat Birim Başkanlığı, bir taraftan bu yolculuğun seyahat boyutunun gereklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye çalışırken diğer taraftan bu kutlu yolculuğun, Müminin hayatında bir milada dönüşebilmesi için eğitim ve irşad boyutuna büyük önem vermektedir. Böylece bu kutlu yolculuğu gerçekleştirenlerin, bütün faziletlerin temellerini ve bu doğrultuda en güzel ahlaki vasıfları kazanmış olarak dönmelerini hedeflemektedir.

Avrupa başta olmak üzere Avustralya ve son altı yıldır Türkiye’ den düzenlediğimiz HACC ve UMRE organizasyonları ile bütün Müslümanların gönlünde taht kuran İslam Toplumu Millî Görüş, bu çalışmaları tam 47 yıldır devam ettirmiş ve teşkilatımız bu hizmetlerle adeta bir Marka haline gelmiştir.

İslam Toplumu Millî Görüş Hacc-Umre ve Seyahat İşleri Başkanlığı, tüm bu hizmetleri sürdürürken, 2009 yılında itibaren Hacc-Umre organizasyonlarına yeni bir soluk getirebilmek amacıyla Hennes Tour’u Türkiye’de kurarak Hacc-Umre organizesine Türkiye’yi de dahil etmiştir.

Kurulduğu günden bu güne kadar sürekli gelişen, büyüyen ve kendisini yenileyen bir kurum olarak Hacc-Umre ve Seyahat organizeleri arasında müstesna bir yer edinmiştir. Avrupa geneline yayılmış temslcilikleri ile Hacc ve Umre Organizesinde bir Marka haline gelmiştir. ‘’Hacıya Hizmet Bir Şereftir’’ sloganını ve samimi hizmet anlayışını kendine ilke edinen teşkilatımız, her yıl hizmet yelpazesini genişleterek emin adımlarla büyümektedir.

 

Temel Görevimiz

İslam Toplumu Millî Görüş Hacc ve Umre ve Seyahat İşleri Başkanlığımızın temel görevi, Hacc ve Umre ibadetlerinin, sağlık ve güvenlik içerisinde, hizmet talep edenlerin hakları korunacak şekilde usulüne uygun olarak yerine getirilmesini sağlamaktır.

Başkanlığımız bu temel görevi yerine getirmek için gerek Avrupa’da gerekse Suudi Arabistan’da gerekli tedbirleri almakta, ilgili ülke, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmakta ve bu konulardaki hizmet ve faaliyetleri düzenlemekte, yürütmekte ve bu hizmetlerin denetlenmesini sağlamaktadır.

Bu görevler, Hacc ve Umre üst Komisyonu kararları doğrultusunda yerine getirilmektedir.

Temel ilkelerimiz

Teşkilatımıza tanınan kontenjan dahilinde, öncelikle Hacca ve Umreye gitmek isteyenlere imkan tanımak.

Bu önemli ibadeti Teşkilat Prensiplerimizden taviz vermeden, Dil-Mezhep ve Irk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirmek.

Hacc ve Umre ibadetlerini; eğitim, irşad ve hizmet ekseninde yürütmek, Haccın heyecanını kendilerine yaşatmak.

Belki de ömründe bir defa Hacca gitme imkanı bulan üyelerimize; hak ettikleri hizmeti, imkanlar ölçüsünde en iyi şekilde sunmak.