Hepimizin Kabeyi Şerifte gözden kaçırdığı bir yer var, aslında dört yer bir arada:

1-Rüknü Yemani köşesi
2-Peygamber Efendimiz s.a.v istilâm ettiği yer
3-Müstecar
4- Müstecab

Rüknü Şami ile Rüknü Yemani arasında, Kabe’nin güneybatı duvarı üzerinde bulunan ve şu anda taşla örülü olan kapatılmış kapı yerine ‘Müstecar’ denilir. Burası yaklaşık iki buçuk metre olup, Kâbe Kapısı’nın tam karşısına tekabül etmektedir. Hz İbrahim (a.s.) Kâbe’yi inşa ettiği zaman, Beyt’in hem kuzeydoğu hem de güneybatı duvarına birer kapı koymuştu. Zaman içinde güneybatı duvarındaki kapı kapatılmıştır. Bu kapıyı en son Abdullah bin Zübeyr (R.A.) açtırmış fakat onu şehit eden Yusuf bin Haccac tarafından yeniden taşla örülmüştür.Kapatılmıştır. Osmanli Sultanı 4. Murat döneminde 11. defa Kâbe yenilenirken, ecdadımız, güneybatı duvarındaki bu kapının yerinin “kapatılmış bir kapı yeri” olduğunu bildirmek için buraya derz vurarak işaret koymuştur. Dikkatlice bakıldığında kapının yerini gösteren bu nişane çok net olarak fark edilmektedir.

O derzlerle belli olan kapi yerine “Günahların bağışlanması için sığınılan yer’ anlamındaki Müstecardır. (Boyle denmesindeki hikmet Kabenin içine giren bu kapıdan çıkacaktır. Kabenin içine gireninde gunahlarinin af olunacağı rivayetle, bu kapıdan çıkanın affa mazhar olduğundandır, biiznillah.)
Ora ile Rüknü Yemani köşesi arasına “Duaların kabul edildiği yer’ anlamına gelen ‘Müstecab’ denilmektedir.

Bir rivayete göre Adem (a.s..)’ın tövbesi Müstecar’da bir başka rivayette ise Mültezem’de kabul edilmiştir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.), bir hadisinde Allah-ü Teala’nın Rüknü Yemani’ye yetmiş bin melek görevlendirdiğini ve orada “Allah’ım! Senden dünyada da ahirete de af ve esenlik dilerim. Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellikler ihsan et ve bizi Cehennem azabından koru…” diye dua edilince, meleklerin “Amin!” dediği rivayet edilmiştir. Bugün ‘Rabbena Atina’ duası olarak bilinen duanın başladığı köşe, meleklerin amin dediği köşe burasıdır.

Orada gözüken ve halen açık olan yeri ise Peygamber Efendimiz s.a.v eliyle sıvazlamıştır.
4 sırlı ve hikmetli yer bir aradadır.